dilluns, 17 de març del 2008

El mut de tos


Això diu que era un home gros i un home flac. El flac va dir a l’altre que tenia un hort d’albercocs, i tots dos s’hi van encaminar per menjar-ne. Al cap d’una estona d’estar en aquesta operació, el flac se’n va anar sense dir ni güec, i el gros es preguntava el perquè.
Aleshores es presentà, fet un bou, el vertader amo, que bramulava:
-So lladre! Mira que furtar-me els albercocs! Baixa d’aquí, mal vassall, que ara t’afaitaré en sec!
L’amenaçat, que estava més groc que una llima, va pensar que, si feia el mut, tal vegada aquell no li causaria cap mal. Així doncs, es posà a fer uns xisclets, com si no pogués parlar:
-Iiiiiii, iiiiiii, iiiiiii!
En sentir com xisclava, l’amo se’n compadí:
-Ai, pobre home! Jo, dient-li aqueixes barbaritats…
Llavors, el va deixar menjar tots els albercocs que volgués. I estaven com la mel!
Quan estigué ja fart, va davallar de l’albercoquer. L’amo encara va traure dos mocadors i li’ls va omplir d’albercocs. Li digué, així mateix, que tornàs per allí quan el volgués. Aleshores, el gros se’n va anar.
Quan era ja ben lluny, el desagraït li va manifestar a crits, fent la burleta:
-Compare, l’únic que tinc mut és el tos. Gràcies pels mocadors i pels albercocs. Fins una altra volta, babau!Nabar l'ós contacontes.

Nabar és un ós amb una Web propia i amb un MP3. Contes de totes les cultures del món...